ARTICLE

Een artikel uit Wikipedia, de gratis encyclopedie.

Alfonso V
De Afrikaan
Tekening.
Koning Alfonso V. _
Titel
Koning van Portugal en de Algarve

( 42 jaar, 11 maanden en 15 dagen )
Voorganger Eduard I van Portugal
Opvolger Jan II van Portugal
Biografie
Dynastie Aviz-dynastie directe tak
Geboortedatum
Geboorteplaats Sintra ( Portugal )
Sterfdatum (op 49-jarige leeftijd)
Plaats van dood Sintra ( Portugal )
begrafenis Batalha-klooster
Vader Eduard I_ _
Moeder Eleonora van Aragon
Gewricht Isabella van Coimbra
Joan van Castilië
Kinderen Joannes
Joannes II
_

Alfonso V (koning van Portugal)
Koningen van Portugal

Alfonso V , bijgenaamd "de Afrikaan" vanwege zijn veroveringen in Noord-Afrika, twaalfde koning van Portugal en derde van de dynastie van Aviz , werd geboren in Sintra open stierf in dezelfde stad op. Hij was de zoon van koning Edward I van Portugal en zijn vrouw Eleonora van Aragon . Hij volgde zijn vader op in 1438.

Het regentschap

Alphonse is pas 6 jaar oud bij het overlijden van zijn vader die zijn vrouw, Aliénor , tot regent had aangesteld . Deze keuze is erg impopulair omdat de koningin een buitenlander is en na verschillende avonturen, waaronder een poging tot mederegentschap, de gemeente Lissabon de voorkeur geeft aan Peter , hertog van Coimbra , broer van de overledene. De andere assemblees van het land bevestigen deze keuze en Pierre verkrijgt definitief het regentschap.

De nieuwe regent probeert de ontwikkeling van de grote aristocratische huizen, echte koninkrijken in het koninkrijk, te beperken en de macht in de handen van de koning te concentreren. Onder zijn bewind beleefde het land een periode van economische voorspoed, maar het politieke klimaat verslechterde en de adel smeedde plannen. In 1442, op 10-jarige leeftijd, trouwde de koning met zijn nicht Isabelle, de dochter van Pierre, wat de positie van regentes versterkte, maar in hetzelfde jaar benoemde hij zijn oom Alphonse tot hertog van Braganza . Met deze titel wordt deze rivaal van de regent de machtigste man van Portugal en een van de rijkste van Europa.

Toen Alphonse 14 jaar oud was, de wettelijke leeftijd om te regeren, onderhield hij zijn oom Pierre in zijn taken als regent. De laatste wordt er vervolgens van beschuldigd de scepter voor hem in beslag te willen nemen. Zijn tegenstanders overtuigen uiteindelijk de koning die, de, vernietigt het regentschap en neemt alleen de macht over. De koning annuleert alle beslissingen die tijdens het regentschap zijn genomen en verklaart, onder een voorwendsel, de hertog van Coimbra in opstand. Er volgde een gewapend conflict dat Peter het leven kostte in de Slag bij Alfarrobeira. Zo sterft volgens de Illustere Generatie [ 1 ] , "De meest opmerkelijke prins" .

Het koninkrijk bestellen

Cruzade van Alphonse V noemde de Afrikaan. Voorzijde beschrijving: schild met het schild van Portugal aansnijdend op een klaverbladkruis en gekanteld met vier torens (Castilië); het schild wordt geflankeerd door vier ringen. Voorzijde vertaling : kruistocht van Alphonse V.

Het bewind van Alphonse ziet het hoogtepunt van een oud project van compilatie en modernisering van de wetten die het koninkrijk van Portugal beheersen. Deze wetten waren talrijk en afkomstig uit verschillende bronnen (middeleeuwse oorkonden, monarchale decreten, kerkelijk recht), zodat de juridische versnippering zeer groot was. Het werk werd geïnitieerd tijdens het bewind van John I onder leiding van João Mendes, en werd na diens dood voortgezet door Rui Fernandes onder het bewind van Edward  I , onder het regentschap en vervolgens onder het bewind van Alfonso V. _

Het resultaat werd in 1446 gepubliceerd als Ordenações do Senhor Rei Afonso V. Er is geen systematische indeling naar onderwerpen; het is dus geen code. De structuur ervan is niet gebaseerd op de doelstellingen van de teksten, maar op hun oorsprong. In geval van conflict wordt voorrang verleend: in volgorde komen eerst de algemene wetten van de natie, dan de canonieke wetten en ten slotte de Romeinse wetten. Hoewel rudimentair, vormt dit werk een belangrijke stap vooruit in de evolutie van het Portugese recht [ref. nodig] .

Het nastreven van ontdekkingen

Vanaf 1440 werden onder invloed van de Infante Hendrik de Zeevaarder , de oom van Alphonse, de maritieme expedities hervat:

Veroveringen in Marokko

De val van Constantinopel , de, was een traumatische gebeurtenis geweest voor de christelijke wereld, die aanleiding was voor oproepen tot een kruistocht. Alphonse V verzamelt zijn troepen, maar de andere westerse vorsten reageren niet op de oproep. De koning lanceert dan zijn mannen in de verovering van Marokko . Al snel namen de Portugezen Alcácer Ceguer (1458) in, maar kwamen daar vast te zitten door de troepen van de koning van Fez. In 1463 slaagden ze er niet in Tanger en Asilah in te nemen . Een tweede poging in 1471 was succesvoller en zag de verovering van het dichtbevolkte en welvarende Asilah de, terwijl Tanger zich op de 29e zonder slag of stoot overgaf.

De opvolgingscrisis in Castilië

Koning Hendrik IV van Castilië was getrouwd met zijn tweede vrouw, Joan , postume dochter van koning Edward van Portugal . Uit deze verbintenis werd prinses Jeanne geboren , de tweede vrouw van Alphonse V. Joan's legitimiteit op de troon van Castilië wordt betwist door Henry's zus Isabella , echtgenote van Ferdinand II van Aragon [ a 1 ] . Henry's dood in 1474 leidde tot de Spaanse Successieoorlog . Om de rechten van zijn vrouw te doen gelden, valt Alfonso V het koninkrijk Castilië binnen, gesteund door de koning van Frankrijk, Lodewijk XI . Het Portugese offensief in Castilië mislukt, geconfronteerd met de katholieke vorsten , na de besluiteloze slag om Toro in 1476. Deze nederlaag is grotendeels te wijten aan het overlopen van de Castilianen Jeannistes , bezorgd over de alliantie van Alfonso V met buitenlandse mogendheden zoals het Koninkrijk Frankrijk .

Abdicatie en einde regeerperiode

Alphonse V ging toen naar Tours naar koning Lodewijk XI en trad tijdelijk af ten gunste van zijn zoon Jean .

De koning maakte van dit verblijf in Frankrijk gebruik om bedevaarten te maken [ b 1 ] . Het lijkt er echter op dat zijn reizen eveneens politieke doelstellingen hadden, aangezien de bestemmingen Perpignan ( Saint-Jean-Baptiste-kathedraal ) waren, waar Jan II van Aragon de voorkeur had van de lokale bevolking [ b2 ] , evenals Nancy ( Commanderie de Saint-Jean ) naar neem interviews af met Karel de Stoute , neef via zijn moeder [ b 3 ]. Daarnaast was de route gevaarlijk omdat een aantal steden, zoals Lyon en Reims, last hadden van de pest [ b4 ] . Lodewijk  XI droeg de baljuw van Évreux op hem te vergezellen:

'Bij de koning. Beste en zeer geliefde, je hebt gezien hoe zeer hoge en zeer machtige prins onze zeer dierbare en zeer soulvolle broer, neef en bondgenoot de koning van Castilië, van Leon, van Portugal, naar ons toe is gekomen, voor wie we zijn geweest en zeer zijn gevlucht vreugdevol, en gaat momenteel op bedevaart, als dat zo is, zal het hem passen om door u heen te gaan en hem te leiden en eerlijk te laten ontvangen, laten we onze ziel en trouw raadslid en kamerheer de heer van Genly, onze bailly van Evreux en kapitein van Rouen. We wensen en vragen je heel uitdrukkelijk en bidden niettemin heel duidelijk, dat je je voorbereidt om onze broeder en bondgenoot te ontvangen en hem alle eer en goede ontvangst te geven die je zult geven, net zoals je zou doen voor onze eigen persoon, zodat er is reden om het te prijzen. En op deze mening [geloof] en doe wat de dict sieur de Genly je zal vertellen, alsof we het je vertellen. Geeft aan Plessis du Parc [-lèz-Tours ], de twaalfde dag van november [1476] [ een 2 ] . LOYS. BASTART ._ _ Proost en veel geluk voor de luitenants, bourgoyen, manans en inwoners van onze stad Reims [ a 3 ] . »

De neef Charles le Téméraire stierf echter kort daarna, tijdens de slag voor Nancy le. Begin mei arriveerde Alphonse V in Arras , een stad in puin, om zich bij Lodewijk  XI te voegen die daar verbleef voor de veldtocht [ b 5 ] . De koning van Portugal zag de verslechterde situatie en besloot terug te keren naar zijn koninkrijk [ b 6 ] .

Terwijl hij wachtte op de komst van zijn vloot, bleef hij in de zomer [ b 7 ] in Rouen . In september [ b 8 ] schreef de koning zijn testament in Honfleur , waarbij hij elke ochtend hulde bracht aan Onze-Lieve-Vrouw van Genade [ b 9 ] . Eindelijk ging hij aan boord en dearriveerde in Portugal maar slaagde erin zijn troon terug te krijgen [ 2 ] .

eindelijk, dewordt in Alcáçovas een verdrag getekend en doet de koning van Portugal afstand van de kroon van Castilië en zijn huwelijk met Joan . De toekomstige koning Jan II van Portugal slaagde erin vrede te sluiten met zijn buren met een voorgenomen huwelijk tussen zijn zoon Alphonse en Isabella , erfgename van Castilië. Prinses Jeanne eindigde haar dagen in een klooster en Alfonso V stierf aan de pest. Hij werd begraven in de Stichterskapel in laatgotische stijl in het klooster van Batalha .

 • Het Koninkrijk Portugal van 1410 tot 1450

  Het Koninkrijk Portugal van 1410 tot 1450

 • Het Koninkrijk Portugal van 1450 tot 1479

  Het Koninkrijk Portugal van 1450 tot 1479

Een geletterde koning

Alfonso V had geleerdheid in zijn bloed. Hij schreef geen originele werken, zoals Édouard of Pierre, maar hij vormde een bibliotheek en promootte literatuur. Hierin was hij een voorbeeld.

Voorgeslacht

herkomst

 • Eerste vrouw, Isabella van Coimbra, prinses van Portugal (1432-1455), dochter van Dom Pedro, oom van Alfonso V – huwelijk op.
  • Johannes (1451);
  • Joan , prinses van Portugal (1452-1490);
  • Jan II , koning van Portugal (1455-1495).
 • Tweede vrouw, Joan van Castilië , bekend als de Beltraneja , prinses van Castilië (1462-1530) - huwelijk 1475.

Volledige titel

Koning van Portugal en de Algarve , aan weerszijden van de zee in Afrika bij de gratie van God .

Aantekeningen en referenties

 • Verscheidene
 1. The Illustrious Generation , of Ínclita Geração in het Portugees, is de verzamelnaam die de dichter Luís de Camões in een van de gedichten van de Lusiads aan de kinderen van Jan I van Portugal en Philippa van Lancaster gaf en in de Portugese geschiedschrijving opnam.
 2. boeken.google.fr .
 1. P. 100, noot # 1  .
 2. P. 101, noot # 1  ; deze datum wordt gerechtvaardigd door het volgende ontvangstbewijs: "De eerste dag van de maand januari mil IIIIc LXXVI (v. st., namelijk vóór Pasen, dus januari 1477), door monseigneur de Genly, raadslid en kamerheer van de koning, borgtocht van Ebreux en kapitein van Rouan, werden brieven van de koning gebracht, gericht aan de heren van de stad Reims, met het volgende formulier ... "
 3. Blz. 100-101; Archief van de stad Reims.
 1. Blz. 289-318; Serge Denis herstelde in 1934 de routes van koning Alphonse V van 1476 tot 1477, door documenten te zoeken in de archieven: - Nîmes (september 1476) - Montpellier - Maguelone - Perpignan - Narbonne - Béziers - Montpellier - Nîmes - ( Lyon  ? ) - Roanne - Bourges - Mehun-sur-Yèvre - Vierzon - Saint-Benoît-sur-Loire - Saint-Martin-le-Beau - Tours (november) -Orleans (19 november) - Parijs - Châlons-sur-Marne - Nancy (29 november) - Châlons-sur-Marne (11 januari 1477) - Parijs - Arras (mei) - Rouen - Honfleur (september).
 2. P.293.
 3. P.312.
 4. P.313; bijgevolg raadde de stad Reims hem in januari 1477 aan om door Épernay te trekken .
 5. P.312.
 6. P.313.
 7. P.313.
 8. P.317; hij stuurde daar op 23 september 1477 alsnog een brief aan Lodewijk  XI . Zijn vertrek vond dus na deze datum plaats.
 9. Blz. 317-318.

Zie ook

Bibliografie

 • Joaquim Ferreira, História de Portugal , redactie Domingos Barreira, Porto.
 • (pt) Genea Portugal .
 • Notebooks of History , nr. 12  .

Externe links